INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLIENTÓW

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych SKW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: ul. Stryjska 13, 81-506 Gdynia
 2. przez e-mail: info@smak-wina.pl
 3. telefonicznie: 58 380 50 51
 1. Inspektor ochrony danych

Spółka nie wyznaczyła Inspektora Ochronnych Danych.

 1. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • podjąć czynności zmierzające do zawarcia umowy o sprzedaży;
 • przedstawić ofertę sprzedażową,
 • prawidłowo wykonywać zawartą umowę, w tym niezwłocznie informować o okolicznościach mających wpływ na jej wykonywanie;
 • prawidłowo wystawiać dokumenty księgowe i rachunkowe związane z zawartą umową.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 • Fakt, że przetwarzanie potrzebne do czynności zmierzających do zawarcia umowy, jej wykonywania – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; numer telefony, adres do korespondencji, adres e-mail,
 • Uzasadniony interes Spółki – w zakresie pozostałych danych zebranych w trakcie prowadzenia rozmów przedsprzedażowych oraz w trakcie wykonywania umowy. Spółka posiada uzasadniony interes w tym, aby posiadać dane niezbędne do rozliczenia zawartej umowy.
 • Twoja zgoda, w zakresie marketingu usług własnych i podmiotów współpracujących,
 1. Okres przechowywania danych osobowych

Spółka będzie przechowywać Twoje dane osobowe do momentu wykonania umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń.

 1. Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe:

 • Usługodawcą Spółki, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Spółką i tylko zgodnie z jej poleceniami.
 • Usługodawcą, z którymi wiązać nas będę umowy bezpośrednio związane z zawartą umową np. kancelarie prawne, biura rachunkowe. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy ze Spółką i tylko zgodnie z jej poleceniami.
 1. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Tobie następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Spółka przesłała Twoje dane do innego administratora. Spółka zrealizuje Twój wniosek pod warunkiem, że takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Tobie tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Administratorem, w jeden ze sposób określonych w pkt. 1.

 1. Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny Spółki lub nasz adres emailowy.

 1. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Back to Top